ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ, ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ
(5ο και 6ο εξάμηνο)

 


Στο πλαίσιο του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων Μηχανικής Φυσικών Διεργασιών Ι & ΙΙ υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης των ακόλουθων εργαστηριακών ασκήσεων:

α/α
Εργαστηριακή Άσκηση
01.
Ρευστοστερεά Κλίνη
Σκοπός: Η πειραματική μελέτη του φαινομένου της ρευστοποίησης κλινών σωματιδίων και ο προσδιορισμός των ρευστοδυναμικών χαρακτηριστικών τους.
02.
Φυγόκεντρος Αντλία
Σκοπός: Η μελέτη της λειτουργίας της φυγοκέντρου αντλίας.
03.
Εναλλαγή Θερμότητας
Σκοπός: Η πειραματική λειτουργία και διερεύνηση των χαρακτηριστικών ενός εναλλάκτη.
04.
Ξήρανση (σε ρεύμα αέρα)
Σκοπός: Η εξοικείωση με τη διεργασία της ξήρανσης με ρεύμα αέρα σε εργαστηριακό ξηραντήρα ραφιών και η μελέτη της μεταβολής των παραμέτρων που την επηρεάζουν.
05.
Απόσταξη
Σκοπός: Η μελέτη της κλασματικής απόσταξης συνεχούς λειτουργίας για το διαχωρισμό δυαδικού μίγματος.
06.
Κρυστάλλωση
Σκοπός: Η μελέτη βασικών αρχών του φαινομένου της κρυστάλλωσης χρησιμοποιώντας κρυσταλλωτήρα ψύξης διαλείποντος έργου.
07.
Ξήρανση (με κατάψυξη)
Σκοπός: Η μελέτη της ξήρανσης δια καταψύξεως (αποτελεί διεργασία ξήρανσης ενός κατεψυγμένου προϊόντος μέσω εξάχνωσης του πάγου).
08.
Αντίστροφη Ώσμωση
Σκοπός: Η μελέτη της διεργασίας αφαλάτωσης με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης και η επίλυση βασικών ισοζυγίων μάζας και εξισώσεων μεταφοράς μάζας.
09.
Εξάτμιση
Σκοπός: Η εξοικείωση με τη διεργασία της εξάτμισης και ο πειραματικός προσδιορισμός των συντελεστών μεταφοράς θερμότητας.

 

 

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
18.11.2016
ΝΕΑ ΑΛΛΑΓΗ στον προγραμματισμό διεξαγωγής και εξέτασης των εργαστηριακών ασκήσεων για τις ΣΕΙΡΕΣ 2, 4 και 6.
18.11.2016
Κατεβάστε το νέο Φυλλάδιο της Εργαστηριακής Άσκησης 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα)

 Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών, copyright 2012-2016
Updated: 18/11/2016