ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ, ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ
(5ο και 6ο εξάμηνο)

 


ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα φυλλάδια των εργαστηριακών ασκήσεων στα οποία μπορείτε να βρείτε:
(α) βασική θεωρία, (β) διαδικασία εκτέλεσης του πειράματος, (γ) δεδομένα, (δ) ζητούμενα και (ε) προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

α/α
Εργαστηριακή Άσκηση Αρχείο Τελευταία Ενημέρωση
01
Ρευστοστερεά κλίνη
Fludization.pdf
fluidization
09.10.2017
02
Φυγόκεντρος Αντλία
Pump.pdf
fluidization 07.10.2016
03
Εναλλαγή θερμότητας
Heat Exchanger.pdf
fluidization 07.10.2016
04
Ξήρανση (σε ρεύμα αέρα)
Air Drying.pdf
fluidization 18.11.2016
05
Απόσταξη
Distillation.pdf
fluidization 03.12.2013
06
Κρυστάλλωση
Crystallization.pdf
fluidization 03.12.2013
07
Ξήρανση (με κατάψυξη)
Freeze Drying.pdf
fluidization 03.12.2013
08
Αντίστροφη Ώσμωση
Reverce Osmosis.pdf
fluidization 03.12.2013
09
Εξάτμιση
Evaporator.pdf
fluidization 03.12.2013

 

 

 

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
03.10.2017
Προγραμματισμός Διεξαγωγής και Εξέτασης Εργαστηριακών Ασκήσεων.
Δείτε εδώ το προγραμματισμό διεξαγωγής και εξέτασης των εργαστηριακών ασκήσεων
02.10.2017
Έναρξη Εργαστηριακών Ασκήσεων.
Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι ξεκινούν τη Δευτέρα 09.10.2017 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών, copyright 2012-2017
Updated: 03/10/2017