ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ, ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ
(5ο και 6ο εξάμηνο)

 


Για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017, κάθε ομάδα θα πραγματοποίησει συνολικά έξι εργαστηριακές ασκήσεις (τρεις το χειμερινό και τρεις το εαρινό εξάμηνο). Αυτές είναι:

α/α
Εργαστηριακή Άσκηση Υπεύθυνοι Χώρος Εκτέλεσης
1.
Ρευστοστερεά Κλίνη Ν. Παναγιώτου Ημιβιομηχανικό
2.
Φυγόκεντρος Αντλία Κ. Ταταράκη Ημιβιομηχανικό
3.
Εναλλαγή Θερμότητας Γ. ΑραμπατζήςΒ. Λούλη ΣΑΔ
4.
Ξήρανση (σε ρεύμα αέρα) Α. Δρόσου - Κ. Μαγγούτα ΣΑΔ
5.
Απόσταξη Χρ. Μπουκουβάλας ΣΑΔ
6.
Κρυστάλλωση Π. Μιχαηλίδης ΣΑΔ


Κάθε ομάδα θα εκτελεί εργαστηριακή άσκηση κάθε τρεις (3) εβδομάδες. Την πρώτη εβδομάδα θα εκτελέσουν ασκήσεις οι ομάδες της πρώτης σειράς, τη δεύτερη οι ομάδες της δεύτερης σειράς, κοκ.

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται η σειρά διεξαγωγής των ασκήσεων καθώς και ο αρχικός ημερολογιακός προγραμματισμός (διεξαγωγής και εξέτασης των ασκήσεων) ανά ομάδα (για το τρέχων εξάμηνο).
Σε περίπτωση μη διεξαγωγής σειράς άσκησης, το πρόγραμμα θα αναπροσαρμόζεται. Παρακαλούνται οι ομάδες να φροντίσουν εγκαίρως να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του μαθήματος και του εργαστηρίου για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των ασκήσεων

 

  • Σειρά Διεξαγωγής Ασκήσεων
  • Χρονοδιάγραμμα Διεξαγωγής Ασκήσεων
  • Χρονοδιάγραμμα Εξέτασης Ασκήσεων

Πρόγραμμα Διεξαγωγής Εργαστηριακών Ασκήσεων

 

Εργαστηριακή ημέρα

ΜΦΔ Ι

ΜΦΔΙΙ

Ομάδα*

ε1

ε2

ε3

ε4

ε5

ε6

1

1

6

5

4

3

2

2

2

1

6

5

4

3

3

3

2

1

6

5

4

4

4

3

2

1

6

5

5

5

4

3

2

1

6

6

6

5

4

3

2

1

* Ισχύει για όλες τις Σειρές Ασκήσεων

 

Χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ του μαθήματος ΜΦΔΙ

Σειρά

Ημέρα

Ημερομηνία

Ώρα

 

Σειρά

Ημέρα

Ημερομηνία

Ώρα

1

Δευτ

10/10/2016

10:45-12:30

 

1

Δευτ

21/11/2016

10:45-12:30

2

Τρ

11/10/2016

15:00-17:00

 

4

Τρ

22/11/2016

15:00-17:00

3

Δευτ

17/10/2016

10:45-12:30

 

3

Δευτ

28/11/2016

10:45-12:30

4

Τρ

18/10/2016

15:00-17:00

 

6

Τρ

29/11/2016

15:00-17:00

5

Δευτ

24/10/2016

10:45-12:30

 

5

Δευτ

05/12/2016

10:45-12:30

6

Τρ

25/10/2016

15:00-17:00

 

2

Τρ

06/12/2016

15:00-17:00

                 

1

Δευτ

31/10/2016

10:45-12:30

 

Α

Δευτ

12/12/2016

10:45-12:30

 

Τρ

01/11/2016

Αναβλήθηκε

 

4

Τρ

13/12/2016

15:00-17:00

3

Δευτ

07/11/2016

10:45-12:30

 

Α

Δευτ

19/12/2016

10:45-13:30

2

Τρ

08/11/2016

15:00-17:00

 

6

Τρ

20/12/2016

15:00-18:00

5

Δευτ

14/11/2016

10:45-12:30

 

 

 

 

 

 

Τρ

15/11/2016

Αναβλήθηκε

 

Α:  Ημερομηνίες Αναπλήρωσης Εργαστηριακών Ασκήσεων

Χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ του μαθήματος ΜΦΔΙ

Σειρά

Ημέρα

Ημερομηνία

Ώρα

 

Σειρά

Ημέρα

Ημερομηνία

Ώρα

1

Δευτ

10/10/2016

 

1

Δευτ

21/11/2016

12:30-13:30

2

Τρ

11/10/2016

 

4

Τρ

22/11/2016

17:00-18:00

3

Δευτ

17/10/2016

 

3

Δευτ

28/11/2016

12:30-13:30

4

Τρ

18/10/2016

 

6

Τρ

29/11/2016

17:00-18:00

5

Δευτ

24/10/2016

 

5

Δευτ

05/12/2016

12:30-13:30

6

Τρ

25/10/2016

 

2

Τρ

06/12/2016

17:00-18:00

                 

1

Δευτ

31/10/2016

12:30-13:30

 

1

Δευτ

12/12/2016

12:30-13:30

Τρ

01/11/2016

Αναβλήθηκε

 

4

Τρ

13/12/2016

17:00-18:00

3

Δευτ

07/11/2016

12:30-13:30

 

3,5

Δευτ

19/12/2016

10:45-13:30

2

Τρ

08/11/2016

17:00-18:00

 

6

Τρ

20/12/2016

17:00-18:00

5

Δευτ

14/11/2016

12:30-13:30

 

       

 

Τρ

15/11/2016

17:00-18:00

 

2,4,6 

Τρ

10/01/2017

15:00-18:00

 

 

 

 

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
18.11.2016
ΝΕΑ ΑΛΛΑΓΗ στον προγραμματισμό διεξαγωγής και εξέτασης των εργαστηριακών ασκήσεων για τις ΣΕΙΡΕΣ 2, 4 και 6.
18.11.2016
Κατεβάστε το νέο Φυλλάδιο της Εργαστηριακής Άσκησης 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα)

 Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών, copyright 2012-2016
Updated: 18/11/2016