ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ, ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ
(5ο και 6ο εξάμηνο)

 


Για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018, κάθε ομάδα θα πραγματοποίησει συνολικά έξι εργαστηριακές ασκήσεις (τρεις το χειμερινό και τρεις το εαρινό εξάμηνο). Αυτές είναι:

α/α
Εργαστηριακή Άσκηση Υπεύθυνοι Χώρος Εκτέλεσης
1.
Ρευστοστερεά Κλίνη Ν. Παναγιώτου Ημιβιομηχανικό
2.
Φυγόκεντρος Αντλία Χρ. Μπουκουβάλας - Κ. Ταταράκη Ημιβιομηχανικό
3.
Εναλλαγή Θερμότητας Β. Λούλη - Ι. Σέμπος ΣΑΔ
4.
Ξήρανση (σε ρεύμα αέρα) Α. Δρόσου - M. Καφύρα ΣΑΔ
5.
Απόσταξη Γ. Παππά - Μ. Στραμάρκου ΣΑΔ
6.
Κρυστάλλωση Π. Μιχαηλίδης ΣΑΔ


Κάθε ομάδα θα εκτελεί εργαστηριακή άσκηση κάθε τρεις (3) εβδομάδες. Την πρώτη εβδομάδα θα εκτελέσουν ασκήσεις οι ομάδες της πρώτης σειράς, τη δεύτερη οι ομάδες της δεύτερης σειράς, κοκ.

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται η σειρά διεξαγωγής των ασκήσεων καθώς και ο αρχικός ημερολογιακός προγραμματισμός (διεξαγωγής και εξέτασης των ασκήσεων) ανά ομάδα (για το τρέχων εξάμηνο).
Σε περίπτωση μη διεξαγωγής σειράς άσκησης, το πρόγραμμα θα αναπροσαρμόζεται. Παρακαλούνται οι ομάδες να φροντίσουν εγκαίρως να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του μαθήματος και του εργαστηρίου για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των ασκήσεων

 

  • Σειρά Διεξαγωγής Ασκήσεων
  • Χρονοδιάγραμμα Διεξαγωγής Ασκήσεων
  • Χρονοδιάγραμμα Εξέτασης Ασκήσεων

Πρόγραμμα Διεξαγωγής Εργαστηριακών Ασκήσεων

 

Εργαστηριακή ημέρα

ΜΦΔ Ι

ΜΦΔΙΙ

Ομάδα*

ε1

ε2

ε3

ε4

ε5

ε6

1

1

6

5

4

3

2

2

2

1

6

5

4

3

3

3

2

1

6

5

4

4

4

3

2

1

6

5

5

5

4

3

2

1

6

6

6

5

4

3

2

1

* Ισχύει για όλες τις Σειρές Ασκήσεων

 

Χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ του μαθήματος ΜΦΔΙ

Σειρά

Ημέρα

Ημερομηνία

Ώρα

 

Σειρά

Ημέρα

Ημερομηνία

Ώρα

1

Δευτ

09/10/2017

10:45-12:30

 

1

Δευτ

20/11/2017

10:45-12:30

2

Τρ

10/10/2017

15:00-17:00

 

2

Τρ

21/11/2017

15:00-17:00

3

Δευτ

16/10/2017

10:45-12:30

 

3

Δευτ

27/11/2017

10:45-12:30

4

Τρ

17/10/2017

15:00-17:00

 

4

Τρ

28/11/2017

15:00-17:00

5

Δευτ

23/10/2017

10:45-12:30

 

5

Δευτ

4/12/2017

10:45-12:30

6

Τρ

24/10/2017

15:00-17:00

 

6

Τρ

5/12/2017

15:00-17:00

     
 

1

Δευτ

30/10/2017

10:45-12:30

 

Α

Δευτ

11/12/2017

10:45-12:30

2

Τρ

31/10/2017

15:00-17:00

 

A

Τρ

12/12/2017

15:00-17:00

3

Δευτ

06/11/2017

10:45-12:30

 

Α

Δευτ

18/12/2017

10:45-12:30

4

Τρ

07/11/2017

15:00-17:00

 

A

Τρ

19/12/2017

15:00-17:00

5

Δευτ

13/11/2017

10:45-12:30

 

Α

Δευτ

08/01/2018

10:45-12:30

6

Τρ

14/11/2017

15:00-17:00

 

A

Τρ

09/01/2018

15:00-17:00

       

 

Α:  Ημερομηνίες Αναπλήρωσης Εργαστηριακών Ασκήσεων

Χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ του μαθήματος ΜΦΔΙ

Σειρά

Ημέρα

Ημερομηνία

Ώρα

 

Σειρά

Ημέρα

Ημερομηνία

Ώρα

1

Δευτ

09/10/2017
 

 

1

Δευτ

20/11/2017

12:30-13:30

2

Τρ

10/10/2017
 

 

2

Τρ

21/11/2017

17:00-18:00

3

Δευτ

16/10/2017
 

 

3

Δευτ

27/11/2017

12:30-13:30

4

Τρ

17/10/2017
 

 

4

Τρ

28/11/2017

17:00-18:00

5

Δευτ

23/10/2017
 

 

5

Δευτ

4/12/2017

12:30-13:30

6

Τρ

24/10/2017
 

 

6

Τρ

5/12/2017

17:00-18:00

             
 

1

Δευτ

30/10/2017

12:30-13:30

 

1

Δευτ

11/12/2017

12:30-13:30

2

Τρ

31/10/2017

17:00-18:00

 

2

Τρ

12/12/2017

17:00-18:00

3

Δευτ

06/11/2017

12:30-13:30

 

3

Δευτ

18/12/2017

12:30-13:30

4

Τρ

07/11/2017

17:00-18:00

 

4

Τρ

19/12/2017

17:00-18:00

5

Δευτ

13/11/2017

12:30-13:30

 

5

Δευτ

08/01/2018

12:30-13:30

6

Τρ

14/11/2017

17:00-18:00

 

6

Τρ

09/01/2018

17:00-18:00

 

 

 

 

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
03.10.2017
Προγραμματισμός Διεξαγωγής και Εξέτασης Εργαστηριακών Ασκήσεων.
Δείτε εδώ το προγραμματισμό διεξαγωγής και εξέτασης των εργαστηριακών ασκήσεων
02.10.2017
Έναρξη Εργαστηριακών Ασκήσεων.
Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι ξεκινούν τη Δευτέρα 09.10.2017 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών, copyright 2012-2017
Updated: 03/10/2017