Η Γενική, Μαιευτική/Γυναικολογική & Παιδιατρική κλινική ΜΗΤΕΡΑ έγινε το πρώτο ιδιωτικό νοσοκομείο που εφαρμόζει την πρωτοποριακή για τα Ελληνικά δεδομένα, τεχνολογία της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, ξεκίνησε τη λειτουργία ειδικού τύπου μονάδας συμπαραγωγής με χρήση φυσικού αερίου, η οποία θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες αποκλειστικά σε ηλεκτρισμό αιχμής ισχύος 490KW, ψύξη και θέρμανση εξασφαλίζοντας έτσι αυτονομία στο Νοσοκομείο αλλά και μεγάλο οικονομικό όφελος.

Το έργο επιδοτήθηκε 40% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (Δράση 3.1.1)

Ανάδοχος Έργου: Ηλιοστάτης ΕΠΕ
Επιστημονικός Σύμβουλος Έργου: Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών, ΕΜΠ
Μελέτη, Επίβλεψη Έργου: Τεχνική Υπηρεσία Μητέρα ΑΕ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

trigen_flow

Η εγκατάσταση της Μονάδος Συμπαραγωγής έχει γίνει στο Μηχανοστάσιο του Γ’ Υπογείου του Νοσοκομείου με μελέτη εφαρμογής από την τεχνική υπηρεσία του ΜΗΤΕΡΑ σε συνεργασία με την ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ. Aποτελείται από εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, διεθνώς αναγνωρισμένων οίκων του εξωτερικού, ο οποίος συναρμολογήθηκε στην Ελλάδα.


Η παραγωγή του ηλεκτρισμού γίνεται από Μηχανή Εσωτερικής Καύσης Αερίου WAUKESHA – Γεννήτριας LEROY SOMER. Κατάλληλος αυτοματισμός της HEINZMANN θα παραλληλίζει τη Μόναδα με το εφεδρικό Η/Ζ Πετρελαίου, εξασφαλίζοντας μακρά διάρκεια ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 1MW για την αντιμετώπιση των αναμενόμενων θερινών black out. Η ψύξη γίνεται μέσω Ψύκτη Απορρόφησης Ζεστού Νερού LS CABLE & Πύργου Ψύξης ανοικτού τύπου KIMCO.


Η υλοποίηση του έργου έγινε από την ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ, η οποία εδώ και περισσότερο από 25 χρόνια εφαρμόζει καινοτόμες ενεργειακές τεχνολογίες σε κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.