ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   
Ημερομηνία Γέννησης 1 Μαρτίου 1946
Τόπος Γέννησης Ζάκυνθος
Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με δύο τέκνα
Στρατιωτική Θητεία Εκπληρωμένη

Μεταδιδακτορικές Σπουδές, Department of Chemical Engineering , Manchester Institute of Science and Technology, 1978
Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ, Ανωτάτη Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1975
Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Ανωτάτη Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1969 (Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών)

Ο Δημήτριος Μαρίνος – Κουρής είναι ομότιμος καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με υπερτριακονταπενταετή υπηρεσία. Έχει διατελέσει: Διευθυντής του Εργαστηρίου Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών (Laboratory of Process Analysis and Design) από το 1988 έως το 2010, Διευθυντής του Τομέα ΙΙ (Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών και Συστημάτων) το χρονικό διάστημα 1991-1993, και Πρόεδρος της Σχολής Χημικών Μηχανικών από το 1998 έως το 2002.
Το κύριο αντικείμενό του (ερευνητικό και διδακτικό) είναι η Αριστοποίηση και ο Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων και Συστημάτων (από περιβαλλοντική, ενεργειακή και τεχνολογική άποψη). Ειδικότερα σ’ αυτό περιλαμβάνονται:

Εκτός από τους συμβατικούς τρόπους διδασκαλίας έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία σε μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης από τη συστηματική απασχόληση του στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως Συγγραφέας, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ), Συντονιστής και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών το χρονικό διάστημα 1998-2006.
Έχει συμμετάσχει (ως επιστημονικός υπεύθυνος ή συνεργάτης) σε περισσότερα από 50 εθνικά και κοινοτικά προγράμματα. Επίσης έχει λάβει ενεργό μέρος στη σχεδίαση / κατάρτιση μεγάλων αναπτυξιακών προγραμμάτων (φορέων του Δημοσίου Τομέα), με ιδιαίτερη εμπειρία στη διαχείρισή τους (π.χ. ως Τεχνικός Σύμβουλος Διαχείρισης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας – ΕΠΒ, 1996-1997).
Το έργο του περιλαμβάνει 250 δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων, ανακοινώσεων, μελετών, βιβλίων και άρθρων γενικού ενδιαφέροντος.
Είναι  μέλος επιτροπής έκδοσης (editorial board) σε ένα διεθνούς κυκλοφορίας περιοδικό και κριτής σε επτά. Έχει ορισθεί πρόεδρος πολλών συνεδρίων και έχει δεχθεί προσκλήσεις για παρουσίαση σε αυτά.
Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπήρξε τεχνικός ή επιστημονικός σύμβουλος σε περίπου 20 οργανισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Επίσης έχει αναλάβει πρόεδρος ή μέλος σε πολλά Διοικητικά Συμβούλια επιχειρήσεων (π.χ. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Ναυπηγεία Ελευσίνος ΑΕ, ΜΕΤΒΑ ΑΕ, ΜΕΤΕΚ ΑΕ, ΕΚΧΜ).