ΜΑΡΙΝΟΣ-ΚΟΥΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ