ΖΙΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καθηγητής ΕΜΠ
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Διευθυντής Εργαστηρίου Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών
English
 
 
 

 

 

Διεθνή Περιοδικά (με σύστημα κριτών)

 1. Ziomas I., Zerefos C., Bais A., Metaxas D., Tautorat. U., (1983). "On the strength of the ozone sink at the ground", Archiv. fur Meteorol. Geophys. Bioklim., Ser. B, 33, 229-236.
 2. Mantis H., Zerefos C., Bais A., Ziomas I., Kelessis A., (1986). "The northern hemisphere ozone minimum in 1982-83", Archiv. fur Meteorol. Geophys. Bioklim., Ser. B, 36, 135-145.
 3. Zerefos C., Mantis H., Bais A., Ziomas I., Zoumakis N., (1986). "Solar ultraviolet absorption by sulphur dioxide in Thessaloniki, Greece". Atmosphere Ocean, 24(3), 292-300.
 4. Repapis C., Schuurmans C., Zerefos C., and Ziomas I., (1989). "A note on the frequency of occurrence of severe winters as evidenced in Monastery and historical records from Greece during the period 1200-1900 A.D.". Theoretical and Applied Climatology, 39, 213-217.
 5. Zerefos C., Ziomas I., Bais A., Amanatidis G., Kelessis A., (1989). "Chemical oxidants in air of northern Greece in relation to meteorological and solar flux conditions". Toxic. Env. Chem., vol 20-21, 3-9.
 6. Bais A., Zerefos C., Ziomas I., (1989). "Design of a system for real-time modeling of the dispersion of hazardous gas releases in industrial plants". Part I: "Emissions from industrial stacks". Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 2, 155-160.
 7. Ziomas I., Zerefos C., Bais A., (1989). "Design of a system for real-time modeling of the dispersion of hazardous gas releases in industrial plants". Part II: "Accidental releases from storage installations". Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 2, 194-199.
 8. Amanatidis G., Bais A., Kelessis A., Zerefos C., Ziomas I., (1989). "Stratospheric and total NO2 column measurements with a modified Canterbury filter photometer". Journal of Atmospheric Chemistry, 9, 435-446.
 9. Ziomas I., Zerefos C., Bais A., Proyou A., Amanatidis G. and Kelessis A., (1989). "Significant increasing trends in surface ozone in Greece". Environmental Technology Letters, vol. 10, 1071-1082.
 10. Bais A., Ziomas I., (1990). "A computerized system for air pollution and meteorological data acquisition". Environmental Technology, 11,371-380.
 11. Amendola, S.Contini, I.Ziomas, (1992). "Uncertainties in Chemical risk assessment. Results of a European Benchmark Exercise", Journal of Hazardous Materials, 29, 347-363.
 12. Zerefos C. S., Bais A. F., Ziomas I. C. and Bojkov R., (1992). "On the Relative Importance of Quasi-Biennial Oscillation and El Ninio/Southern Oscillation in the revised Dobson Total Ozone Records". Journal of Geophysical Research, 97, 10135-10144.
 13. Mantis H. T., Repapis C. C., Zerefos C. S. and Ziomas I. C., (1992)."Assessment of the Potential for Photochemical Air Pollution in Athens: A Comparison of Emissions and Air Pollutant Levels in Athens with those in Los Angeles". J. Appl. Meteor., 31, 1467-1476.
 14. Mantis, H.T., C. Zerefos., C. Repapis, I.Ziomas, A. F. Bais, D. Balis, (1992), "Stratospheric Ozone over Europe during EASOE", Proceedings Of The Academy Of Athens, 67, 203-212
 15. Bais, A.F., C.S. Zerefos, C. Meleti, I. Ziomas, K. Tourpali, (1993), "Spectral UV Radiation Measurements and its Relations to Total Ozone, SO2, and Clouds", J. Geophys. Res., 98(D3), 5199-5204.
 16. Bojkov R.D., C.S. Zerefos, D.S. Balis, I.C. Ziomas, A.F. Bais, (1993), "Record Low Total Ozone during Northern Winters 1992 and 1993", Geophys. Res. Let., 20, 13, 1351-1354.
 17. Bais A.F., C.S. Zerefos, C. Meleti, I.C. Ziomas, K. Tourpali, V. Karaouza, D.S. Balis, (1994), "Variability of Solar UVB Radiation at high and middle latitudes during EASOE 91/92", Geophys. Res. Let., 21, 13, 1403-1406.
 18. Bojkov, R.D., C.S. Zerefos, D.S. Balis, I.C. Ziomas, A.F.Bais, (1994), "Record ozone minimum over middle and high latitudes of the northern hemisphere during the winter-spring seasons 1991/92 and 1992/93", Geomagnitzm and Aeronomia, 34, 97-104.
 19. Melas D., Ziomas I.C., C. S. Zerefos, (1994), "A numerical study of dispersion in a coastal urban area. Part A: Air flow", Fresenius Envir. Bulletin, 3, 306-311.
 20. Ziomas I.C., P. Tzoumaka, D. Melas, C. S. Zerefos, (1994), "A numerical study of dispersion in a coastal urban area. Part B. Photochemical modeling", Fresenius Envir. Bulletin, 3, 312-317
 21. Kourneta, I.. C. Ziomas, S. Contini, G. Drogaris, (1994), " Development of a model for simulating the variability of the physical properties of substances, stored in various storage tanks, in the presence of an external heat source", Journal of Hazardous Materials, 39, 1-18.
 22. Bais, K.D. Tourpali, C.S. Zerefos, I.C. Ziomas, (1994), “Reply to the paper: On the total ozone depletion over Greece derived from satellite flown and ground-based instruments", Int. J. Remote Sensing, 15, 16, 3295-3301.
 23. Ziomas I.C., D. Melas, C.S. Zerefos, A.F. Bais, A. Paliatsos, (1994), "On the relationship between peak ozone levels and meteorological variables", Fresenius Envir. Bulletin, 4, 53-58.
 24. Ziomas I. C., A.G. Paliatsos, L.G. Viras, C.S. Zerefos, (1995), "A note on smoke concentrations in urban Athens, using data measured by two different methods", Met. Atmosph. Physics, 55, 215-221.
 25. Ziomas, P. Suppan, B. Rappengluck, D. Balis, P. Tzoumaka, D. Melas, G. Jacobi, A. Papayannis, P. Fabian, C. Zerefos, (1995), “A Contribution to the Study of Photochemical Smog in the Greater Athens Area”, Contributions to Atmospheric Physics, 68, 3, 191-203.
 26. Zerefos, C.S., C. Meleti, A.F. Bais, I.C. Ziomas, (1995), “A note on the recent increase of solar UV-B radiation over northern middle latitudes”, Geophys. Res. Lett., 22, 10, 1245-1247.
 27. Melas D., Ziomas I.C., C.S. Zerefos, (1995), "Boundary layer dynamics in an urban coastal environment under sea breeze conditions”, Αtm. Envir., 29, 24, 3703-3711.
 28. Ziomas I.C., Melas D., Zerefos C.S., Paliatsos A., Bais A.F., (1995), "Forecasting peak pollutant levels using meteorological variables and indexes", Αtm. Envir., 3605-3617, 29, 24.
 29. Drakou G., C. Zerefos, I. C. Ziomas, (1995), “A Preliminary study on the relationship between indoor and outdoor air pollution levels”, Fresenius Envir. Bulletin, 4: 689-694.
 30. Kakko R., Lansipuro H., Kujansuu E., Lancia A., Garibasio A., Ziomas I.C., Melas D., Foster P. (1996) CRAMD - A database for the validation of models used in chemical risk assessment", Journal of Loss Prevention in the Process Industries,9, 401-411.
 31. Ziomas I. C., P. Tzoumaka, D. Balis, A. Papayannis, D. Melas, A. F. Bais, C. S. Zerefos, (1997), Atmospheric pollution measurements with the differential optical absorption spectroscopy method”, Fresenius Envir. Bulletin, 6: 320-324.
 32. Bartzokas A., A. G. Paliatsos, I. C. Ziomas, (1997), “Variability and covariability of basic air pollutants in Athens”, Fresenius Envir. Bulletin, 6: 178-183.
 33. Melas D., Kioutsioukis I., and Ziomas I. C., (1998), “Real time calculation of the dispersion of air pollutants from industrial stacks using a personal computer”, Fresenius Envir. Bulletin, 7, 3/4, pp. 134-140.
 34. Klemm O. and I. C. Ziomas, (1998), “Urban emissions measured with aircraft”, Journal of Air and Waste Management Association, 48, pp 16-25.
 35. Proyou A.G., A. Stathopoulos and I.C. Ziomas, (1998), “Application of a Three Layer Photochemical Box Model in an Athens Street Canyon”, Journal of Air and Waste Management Association, 48,427-433.
 36. Ziomas I.C., (1998), “Mediterranean Campaign of Photochemical Tracers-Transport and Chemical Evolution (MEDCAPHOT-TRACE): An outline”, Atm. Envir., 32, 12, 2045-2059.
 37. Ziomas I. C., P. Tzoumaka, D. Balis, D. Melas and C. Zerefos, (1998), “Ozone Episodes In Athens, Greece. A modeling approach using data from the MEDCAPHOT-TRACE”, Atm. Envir., 32, 12, 2313-2322.
 38. O. Klemm, I. C. Ziomas, D. Balis, P. Suppan, J. Slemr, R. Romero and L.Vyras, (1998), “A 3D summer air pollution study in Athens, Greece”, Atm. Envir., 32, 12, 2071-2088.
 39. B. Rappenglueck, P. Fabian, P. Kalabokas, L. Viras and I. C. Ziomas, (1998), “Quasi-continuous measurements of VOC in the greater Athens area during MEDCAPHOT-TRACE. Implications of VOC in the enhancement of photooxidants”, Atm. Envir., 32, 12 2103-2122.
 40. K. Eleftheriadis, D. Balis, I. C. Ziomas, I. Colbeck and N. Manalis, (1998), “Atmospheric aerosol and gaseous species in Athens, Greece”, Atm. Envir., 32, 12, 2183-2192.
 41. Papayannis A., D. Balis, A. Bais, H. van der Bergh, B. Calpini, E. Durieux, L. Fiorani, L. Jaquet, I. Ziomas and C.S. Zerefos, "The role of urban and suburban aerosols on solar UV radiation over Athens, Greece", Atm. Envir., Vol. 32, No. 12, 2193-2201 (1998).
 42. D. Melas, I. C. Ziomas, O. Klemm, C. Zerefos, (1998), “Flow dynamics in the Athens area under moderate large-scale ambient winds”, Atm. Envir., 32,12, 2209-2222.
 43. D. Melas, I. C. Ziomas, O. Klemm, C. Zerefos, (1998), “Anatomy of the sea-breeze circulation in Athens area under weak large-scale ambient winds”, Atm. Envir., 32,12, 2223-2238, 1998.
 44. Drakou G., C. Zerefos, I. C. Ziomas, (1998), “Measurements and numerical simulations of indoor Ozone and NOx in two different sites”, Atm. Envir., 32, 4, 595-610.
 45. Balis D.S., C. Meleti, A. Papayannis, K. Tourpali, C.S. Zerefos, I.C. Ziomas, (1998), “On the Daily maximum UV-B doses during the significant ozone deficiencies in the transition seasons of 1992/93”, Adv. Space Res., 22, 11, 1505-1508.
 46. Kourtidis K. and I. Ziomas, (1999), “Estimation of secondary organic aerosol (SOA) production from traffic from the city of Athens”, Global NEST, 1, 33-38.
 47. Simeonidis P., G. Sanida, I. Ziomas and K. Kourtidis (1999), “An estimation of the spatial and temporal distribution of biogenic hydrocarbon emissions in Greece”, Atm. Envir., 33, 3791-3801.
 48. Kourtidis K., I.C. Ziomas, B. Rappenglueck, A. Proyou and D.S. Balis, (2000), “Evaporative traffic emissions, traffic CO and speciated hydrocarbon traffic emissions from the city of Athens”, Atm. Envir., 33, 3831-3842.
 49. Balis D., A. Papayannis, E. Galani, F. Marenco, V. Santacesaria, E. Hamonou, P. Chazette, I. Ziomas and C. Zerefos, (2000), “Tropospheric LIDAR Aerosol Measurements and Sun Photometric Observations at Thessaloniki, Greece”, Atm. Envir., 34, 925-932.
 50. Melas, D., Kioutsioukis, I. and Ziomas, I. (2000), “Neural Network Model for Predicting Peak Photochemical Pollutant Levels”, Journal of the Air and Waste Management Association, 50 (4), 495-501.
 51. Kourtidis K., I. Ziomas, C. Zerefos, A. Gousopoulos, D. Balis and P.Tzoumaka, (2000), “Benzene and toluene levels measured with a commercial DOAS system in Thessaloniki, Greece ”, Atm. Envir., 34(9), 1471-1480.
 52. Drakou G, Zerefos C, Ziomas I., (2000), “A sensitivity study of parameters in the Nazaroff-Cass IAQ model with respect to indoor concentrations of O-3, NO, NO2”, Environ. Technol., 21 (5): 483-503.
 53. Drakou, R., Zerefos, C.S., Ziomas, I.C., Ganitis, V., (2000), “Numerical simulation of indoor air pollution levels in a church and in a museum in Greece “, Studies in Conservation, 45 (2), 85-93.
 54. Zerefos CS, Balis DS, Zanis P, Meleti C, Bais AF, Tourpali K, Melas D, Ziomas I, Galani E, Kourtidis K, Papayannis A, Gogosheva Z, (2001), “Changes in surface UV solar irradiance and ozone over the Balkans during the eclipse of August 11, 1999”, Adv. Space Res., 27 (12), 1955-1963.
 55. Zanis P, Zerefos CS, Gilge S, Melas D, Balis D, Ziomas I, Gerasopoulos E, Tzoumaka P, Kaminski U, Fricke W, (2001), “Comparison of measured and modelled surface ozone concentrations at two different sites in Europe during the solar eclipse on August 11, 1999”, Atm. Envir., 35 (27), 4663-4673.
 56. Kiranoudis CT, Kourniotis SP, Christolis M, Markatos NC, Zografos KG, Giannouli IM, Androutsopoulos KN, Ziomas I, Kosmidis E, Simeonidis P, Poupkou N., (2002), “An operational centre for managing major chemical industrial accidents”, Journal οf Hazardous Materials, 89 (2-3), 141-161.
 57. Kourtidis Κ., I. Ziomas, C. Zerefos, E. Kosmidis, P. Symeonidis, E. Christophilopoulos, S. Κarathanassis and A. Mploutsos, (2002), “Benzene, toluene, ozone, NO2 and SO2 measurements in an urban street canyon in Thessaloniki, Greece”, Atm. Envir., 36 (34), 5355-5364.
 58. P. Symeonidis, Ziomas I., Proyou A., (2003), “Emissions of air pollutants from the road transport sector in Greece: Year to year variation and present situation”, Environ. Technol., 24,719-726.
 59. Georgiadou E., Kourtidis K. and I. Ziomas, (2004), “Exploratory Traffic Noise Measurements at five Main Streets of Thessaloniki, Greece”, Estimation of secondary organic aerosol (SOA) production from traffic from the city of Athens, Global NEST, 6, 53-61.
 60. Kioutsioukis I., D. Melas, C. Zerefos and I. Ziomas, (2003), "Evolution of perturbations in 3D photochemical models", Ann. Geophys. 46 (2), 353-361.
 61. Symeonidis P, Ziomas I, Proyou A, (2004), “Development of an emission inventory system from transport in Greece”, Environ. Model. Softw. 19 (4), 413-421.
 62. Sichletidis, L., Tsiotsios, I., Chloros, D., Daskalopoulou, E., Ziomas, I., Michailidis, K., Kottakis, I., Kostandinidis Th., Palladas, P., (2004), “The effect of environmental pollution on the respiratory system of lignite miners: a diachronic study”, La Medicina del lavoro, 95 (6),452-464
 63. Kioutsioukis I., D. Melas, C. Zerefos and I. Ziomas, (2005), "Efficient Sensitivity Computations In 3d Air Quality Models", Computer Physics Communications, 167, 23-33.
 64. Mavrotas G., I.C. Ziomas and D. Diakouaki, (2006), "A Combined MOIP–MCDA Approach to Building and Screening Atmospheric Pollution Control Strategies in Urban Regions", Environ. Management, 38, 149-160.
 65. Paliatsos A. K. Priftis , I. C. Ziomas , P. Panagiotopoulou - Gartagani, P. Tapratzi - Potamianou, A. Zachariadi - Xypolita, P. Nicolaidou, P. Saxoni -Papageorgiou, (2006), "Association between Ambient Air Pollution and Childhood Asthma in Athens, Greece”, Fresenius Envir. Bulletin, 7: 614-618.
 66. Poupkou A., Symeonids P., Ziomas I., Melas D. and Markakis K., (2007), “A spatially and temporally disaggregated anthropogenic emission inventory in the southern Balkan region”, Water, Air, and Soil Pollution, 185 (1-4), pp. 335-348
 67. Poupkou A., Symeonidis, Lisaridis I., Melas D., Ziomas I., Yay O. and Balis D., (2008), “Effects of anthropogenic emission sources on maximum ozone concentrations over Greece”, Atmospheric Research, 89 (4), pp. 374-381
 68. Poupkou, A., Melas, D., Ziomas, I., Symeonidis, P., Lisaridis, I., Gerasopoulos, E. and Zerefos, C., (2009), “Simulated Summertime Regional Ground-Level Ozone Concentrations over Greece “, Water, Air, and Soil Pollution 196 (1-4), pp. 169-181
 69. Karathanasis, S. and Ziomas, I., (2009), “Volatile organic compounds selection for incorporation in photochemical mechanisms and the development of secondary pollution reduction strategies”, Water, Air, and Soil Pollution: Focus 9 (1-2), pp. 55-68
 70. Moustris, K.P., Ziomas, I.C., Paliatsos, A.G., (2009), “24 Hours in advance forecasting of thermal comfort-discomfort levels during the hot period of the year at representative locations of Athens city, Greece”, Fresenius Environmental Bulletin 18 (5), pp. 601-608
 71. Moustris, K.P., Ziomas, I.C., Paliatsos, A.G., (2009), “3-Day-Ahead Forecasting of Regional Pollution Index for the Pollutants NO2, CO, SO2, and O3 Using Artificial Neural Networks in Athens, Greece”, Water, Air, and Soil Pollution, pp. 1-15
 72. Katsavou, I.D., Krokida, M.K., ,Ziomas I. C., (2009), “Effect of production conditions on mechanical properties of bauxite refractory materials”, Ceramics - Silikaty, Volume 53, Issue 4, pp. 287-296
 73. Moustris, K.P., Tsiros, I.X., Ziomas, I.C., Paliatsos, A.G., (2010), “Artificial neural network models as a useful tool to forecast human thermal comfort using microclimatic and bioclimatic data in the great Athens area (Greece)”, Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering 45 (4), pp. 447-453
 74. Sebos, I., Progiou, A., Symeonidis, P., Ziomas, I., (2010), “Land-use planning in the vicinity of major accident hazard installations in Greece”, Journal of Hazardous Materials (in press)
 75. I. D. Katsavou, M. K. Krokida, I. C. Ziomas, (2011) ‘‘Effect of production conditions on structural properties of refractory materials’’, Materials Research Innovations 15, pp. 47-52.
 76. Progiou, A.G., Ziomas, I.C. Road traffic emissions impact on air quality of the Greater Athens Area based on a 20year emissions inventory (2011) Science of the Total Environment, 410-411, pp. 1-7.
 77. Progiou, A., Ziomas, I. Twenty-year road traffic emissions trend in Greece (2012) Water, Air, and Soil Pollution, 223 (1), pp. 305-317.
 78. Kalabokas, P.D., Papayannis, A.D., Tsaknakis, G., Ziomas, I. A study on the atmospheric concentrations of primary and secondary air pollutants in the Athens basin performed by DOAS and DIAL measuring techniques (2012) Science of the Total Environment, 414, pp. 556-563.
 79. Vouterakos, P.A., Moustris, K.P., Bartzokas, A., Ziomas, I.C., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G. Forecasting the discomfort levels within the greater Athens area, Greece using artificial neural networks and multiple criteria analysis (2012) Theoretical and Applied Climatology, pp. 1-15.
 80. Katsavou, I.D., Krokida, M.K., Ziomas, I.C. Determination of mechanical properties and thermal treatment behavior of alumina-based refractories (2012) Ceramics International, 38, 7, pp 5747–5756
 81. Chysanthi Dimitroulopoulou and Ioannis C. Ziomas State Of Air Quality In Greece (2012) Fresenius Envir. Bulletin, 21: 3202-3211.
 
Επικοινωνία

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Τομέας ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού &
Ανάπτυξης Διεγασιών και Συστημάτων
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
157 80 Ζωγράφος, Αθήνα

Γραφείο: 325δ,
Κτήρια Χημικών Μηχανικών,
3ος όροφος

Τηλ: (0030 210) 7722358
Fax: (0030 210) 7723155
Email: ziomas@chemeng.ntua.gr
URL: http://lpad.chemeng.ntua.gr/ziomas