ΖΙΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καθηγητής ΕΜΠ
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Διευθυντής Εργαστηρίου Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών
English
 
 
 

 

 

Διδακτορική Διατριβή

"Συμβολή στη μελέτη των μεταβολών του ατμοσφαιρικού όζοντος", (1984).
Διδακτορική διατριβή, Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., Παράρτημα 41, τόμος 22.

Βιβλία

  1. Ι. Ζιώμας και Εμ. Ρεμουντάκη, “Η Aτμόσφαιρα ως Aποδέκτης Aποβλήτων”, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2003, Τόμος Γ, σελ. 312, ISBN 960-538-523-b.
  2. Θ. Γεωργιάδης, Ι. Ζιώμας, Λ. Ιγνατιάδου, Γ. Καλλέργης, Χ. Καμπεζίδης, Κ. Κομνίτσας, Γ. Παπαθεωδόρου, Εμ. Ρεμουντάκη, Α. Σκορδίλης και Γ. Φερεντίνος, “Διάθεση Αποβλήτων και οι Επιπτώσεις τους στο Περιβάλλον”, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2003, Τόμος Δ, σελ. 562, ISBN 960-538-535-x.
  3. C. S. Zerefos, I. S. A. Isaksen and I. Ziomas (editors), “Chemistry and Radiation Changes in the Ozone Layer”, 2000, Kluwer Academic Publishers, p. 398, ISBN 0-7923-6514-3.
  4. Ι. Ζιώμας, “Ατμοσφαιρική Ρύπανση”, περιέχεται ως Κεφάλαιο στην έκδοση “Ιατρική Εργασίας”, 1999, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, σελ. 176, ISBN 960-12-0742-2.
 
Επικοινωνία

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Τομέας ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού &
Ανάπτυξης Διεγασιών και Συστημάτων
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
157 80 Ζωγράφος, Αθήνα

Γραφείο: 325δ,
Κτήρια Χημικών Μηχανικών,
3ος όροφος

Τηλ: (0030 210) 7722358
Fax: (0030 210) 7723155
Email: ziomas@chemeng.ntua.gr
URL: http://lpad.chemeng.ntua.gr/ziomas