ΖΙΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καθηγητής ΕΜΠ
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Διευθυντής Εργαστηρίου Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών
English
 
 
 

 

 

Διεθνή Συνέδρια (με πλήρη πρακτικά)

 1. Zerefos C., Repapis C., Ziomas I., (1980). "Search for total ozone responses to solar and geomagnetic activity". Proc. Quadrennial International Ozone Symposium, Boulder, Colorado, Aug. 1980, 1091-1097, J. London (Ed).
 2. Ziomas I., Pibiri G., (1981). "Low-level ozone destruction by artificially produced high- amplitude lake waves". Proc. Intern. Conference on Environmental Pollution, Thessaloniki, Greece, Sept. 1981, 746-753, A. Anagnostopoulos (Ed).
 3. Zerefos C., Ziomas I., Bais A., (1984). "Variability of the vertical ozone distribution over middle and high latitudes on time scales greater than two months". Proc. Quadr. Ozone Sym., Reidel 1985, 269-273, C. Zerefos & A. Ghazi (Eds).
 4. Bais A., Zerefos C., Ziomas I., Zoumakis N., Mantis H., Hofmann D., Fiocco G., (1984). "Decreases in the ozone and the SO2 columns following the appearance of the El Chichon aerosol cloud at midlatitudes". Proc. Quadr. Ozone Sym., Reidel 1985, 353-356, C. Zerefos & A. Ghazi (Eds).
 5. Zerefos C., Bais A., Ziomas I., (1984). "Monochromatic UV magnification factors and total ozone".Proc. Quadr. Ozone Sym., Reidel 1985, 686-690, C. Zerefos & A. Ghazi (Eds).
 6. Mariolopoulos E., Repapis C., Zerefos C., Varotsos C., Ziomas I., Bais A., (1984). "A neglected long-term series of ground-level ozone". Proc. Quadr. Ozone Sym., Reidel 1985, 788-790, C. Zerefos & A. Ghazi (Eds).
 7. Bais A., Kelessis A., Ziomas I., Zerefos C., Amanatidis G., Tourpali K., (1988). "Six years of regular ozone observations with a Brewer Spectrophotometer at Thessaloniki, Greece". In: Ozone in the Atmosphere, Proc. Quadr. Ozone Sym., Gottingen FRG, 713-716, A. Deepak Pub. 1989, R.D. Bojkov and P. Fabian (Eds).
 8. Amanatidis G., Zerefos C., Bais A., Ziomas C., Kelessis A., (1988). "Two years of regular stratospheric NO2 measurements at Thessaloniki, Greece using twilight photometry". In: Ozone in the Atmosphere, Proc. Quadr. Ozone Sym., Gottingen FRG, 335-339, A. Deepak Pub. 1989, R.D. Bojkov and P. Fabian (Eds).
 9. Contini S., Amendola A., Ziomas I., (1990). "Uncertainties in chemical risk assessment. Lessons learnt from a European Benchmark Exercise". Proc. of the 2nd International Conference in Environmetrics, September 1990, Como, Italy.
 10. Ziomas I., Tzoumaka P., Bais A., Zerefos C., Petrakakis M. (1991). "Air pollution levels and their relation to meteorological conditions in the atmosphere of Thessaloniki, Greece". Proc. of the 1st General Conference of the Balkan Physical Union, September 1991, Thessaloniki.
 11. Ziomas I., Zerefos C., Bais A., Balis D., Meleti C., Tourpali K., Denezakos A., (1991). "Temporal and spatial variations of air pollution in the valley of Ptolemaida, Greece". Proc. of the 1st General Conference of the Balkan Physical Union, September 1991, Thessaloniki.
 12. Bais A., Meleti C., Zerefos C., Ziomas I., (1991). "Solar ultraviolet radiation spectral measurements with the Brewer spectrophotometer". Proc. of the 1st General Conference of the Balkan Physical Union, September 1991, Thessaloniki.
 13. Amendola A., Contini S. Ziomas I., (1992). "Procedures and Uncertainties in chemical risk assessment: Results of a European Benchmark Exercise". Proceedings of the 7th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries, Taormina, Italy, May 1992.
 14. A.F. Bais, C.S. Zerefos, C. Meleti, I. C. Ziomas, (1992). "Comparison of UV-B measurements performed with a Brewer spectrophotometer and a new UVB-1 broad band detector". Proceedings of the Quadr. Ozone Symposium, Charlottesville, Virginia, USA.
 15. C.S. Zerefos, H. T. Mantis, D. S. Balis, A. F. Bais, I. C. Ziomas, C. C. Repapis, K. Tourpali, C. Meleti, P. Tzoumaka, V. Fioletov, V. Khattatov, (1992). "The evolution of synoptic ozone anomalies during the European Arctic Stratospheric Ozone Experiment in winter 1991/92". Proceedings of the Quadr. Ozone Symposium, Charlottesville, Virginia, USA.
 16. C. S. Zerefos, I. C. Ziomas, A. F. Bais, L. Katsaros, (1992), "Development of a national network for monitoring background environmental parameters in Greece". "Geophysics and Environment:Background air Pollution", Rome, Italy, June 1992, Bolletino Geophysico, 15,5, 17-25.
 17. Papayannis, I. Ziomas, A. Bais, C. Zerefos, (1992), "Development of a Mie Lidar for aerosol monitoring in the lower troposphere". Proceedings of the International Conference of the Scientific Organization "KRIKOS" Restoration and Protection of the Environment in the 90's", Thessaloniki, Greece, 1992.
 18. Mantis, H.T., C.S. Zerefos, A.F. Bais, I.C. Ziomas, D.S. Balis, K. Tourpali, C. Meleti, P. Tzoumaka, (1992), "Low values of total ozone over Europe during EASOE 1991/92", Second European Symposium on Polar Stratospheric Ozone, 29 Sept.- 2 Oct. 1992, Schliersee, Bavaria, FRG.
 19. Bojkov, R.D., C.S. Zerefos, D.S. Balis, I.C. Ziomas, A.F.Bais, (1993), "Record ozone minimum over middle and high latitudes of the northern hemisphere during the winter-spring seasons 1991/92 and 1992/93", NATO Advanced Research Workshop on Atmospheric Studies by Optical Methods, September 14-18, 1993, Apatity, Russia.
 20. Melas D., Ziomas I. C., Zerefos C.S., (1993), "A numerical study of air flow in Thessaloniki area", XXI ITM-Meeting, Nov. 29-Dec 3, Valencia, Spain
 21. Melas D., Ziomas I. C., Zerefos C.S., (1993), "Numerical simulation of the flow regime in Athens area", XXI ITM-Meeting, Nov. 29-Dec 3, Valencia, Spain.
 22. R. Kakko, H. Lansipuro, A. Lancia, I. C. Ziomas, P. M. Foster, (1994), "DATABASE -A database for validation of models used in chemical risk assessment", 2nd Seminar on Major Industrial Hazards Model Evaluation, May 19, Cadarache, France.
 23. Ziomas, I.C., P. Tzoumaka, D. Melas, D. Balis and C.S. Zerefos, (1995), “A numerical study of dispersion over the Greater Athens during two days of heavy pollution using the Urban Airshed Model”, XXII ITM-Meeting, Nov. 6-10, Baltimore, MD, USA.
 24. Balis, D.S., C. Meleti, A. Papayannis, K. Tourpali, C.S. Zerefos, I.C. Ziomas, “On the Daily maximum UV-B doses during the significant ozone deficiencies in the transition seasons of 1992/93”, (1996), COSPAR, Birmingham, UK, 14-21 July 1996.
 25. Ziomas I., Tzoumaka P., Balis D., Melas D., Asimakopoulos D., Sanida G., Simeonidis P., Kioutsioukis I. and Zerefos C., (1997), “Numerical study of regional air pollution transport and photochemistry in Greece”, XXII ITM-meeting, June 2-6, Clermont Ferrand, France.
 26. Kourtidis K., I. Ziomas, C. Zerefos, D. Balis, P. Suppan, A. Vasaras, V. Kosmidis and A. Kentarchos, (1997), “On the background ozone values in Greece”, 7th European Symposium on Physico-Chemical Behavior of Atmospheric Pollutants, the Oxidizing Capacity of the Troposphere, B. Larsen, B. Versino, and G. Angeletti (eds.), European Commission, Brussels, p. 387-390.
 27. Ziomas I., K. Kourtidis, B. Rappenglueck, P. Tzoumaka, D. Balis, L. Viras and N. Manalis (1997) “A new emission inventory for Athens tested with the Urban Airshed Model”, 7th European Symposium on Physico-Chemical Behavior of Atmospheric Pollutants, the Oxidizing Capacity of the Troposphere, B. Larsen, B. Versino, and G. Angeletti (eds.), European Commission, Brussels, p. 441-445.
 28. Ziomas I. C., A. Poupkou and G. Mouzakis, (1997), “An Investigation of the consequences from possible industrial accidents in Northern Greece”, ESREL ’97 International Conference on Safety and Reliability, 17-20 June, Lisbon. Portugal, C. G. Soares (ed), Vol. 1, Pergamon.
 29. Markatos N. C., C. T. Kiranoudis, K.G. Zografos and I. C. Ziomas, (1999), “An operational Centre for managing major chemical industrial accidents”, SEVESO 2000, Risk Management in the European Union of 2000: The Challenge of Implementing Council Directive Seveso 2000, Athens 10-12 Nov. 1999.
 30. Karathanasis S., Katragou E., Kourtidis K. and Ziomas I, (2001), “Development, Evaluation and Application of a Two-Dimension Street Canyon Model”, 7th International Conference on Environmental Science and Technology, Ermoupolis, Syros island, Greece – Sept. 2001.
 31. Mavrotas G., I. Ziomas and D. Diakoulaki, (2005), “Formulation of an Action Plan to Comply with the Limits of the Air Quality Directives: an Integrated Multicriteria Approach” ”, 9th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Rhodes island, Greece – Sept. 2005.
 32. Poupkou, A., Symeonidis, P., Lisaridis, I., Pouspourika, E., Yay, O.D., Melas, D., Ziomas, I., Balis, D. and Zerefos, C., (2004), "Compilation of an emission inventory for the purpose of studying the regional photochemical pollution in the Balkan Region", Proceedings of the Quadrennial Ozone Symposium 2004. 1-8 June 2004, Kos, Greece, pp. 902-903.
 33. Poupkou, A., Symeonidis, P., Lisaridis, I., Ziomas, I., Melas, D., Yay, O. D. and Balis, D., (2005), "Emission sources and their effect on maximum ozone concentrations over Greece", Proceedings of the 3rd International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global scales and jointly organized 14th Regional IUAPPA conference. 26-30 September 2005, Istanbul, Turkey, pp. 498-505.
 34. Poupkou, A., Symeonidis, P., Lisaridis, I., Melas, D., Ziomas, I., Pouspourika, E., Yay, O. D., Balis, D. and Zerefos, C. "Calculated ozone concentration levels over the Eastern Mediterranean", (2005), 10th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modeling for Regulatory Purposes, 17-20 October, Crete, Greece.
 35. Proyou A. and I. C. Ziomas, 2005, “Development of an Operational Action Plan for Confronting with Atmospheric Pollution in Thessaloniki”, (2005), 10th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modeling for Regulatory Purposes, 17-20 October, Crete, Greece.
 36. Poupkou, A., Ziomas, I., Papayannis, A., Georgopoulos, P., Efstathiou, C., Eleftheriadis, K., Markakis, K., Sifakis, N., Housiadas, C., Nicolopoulou-Stamati, P., Avdikos, G., Lazaridis, M. and Giannaros, T., 2008. "Evaluation of aerosol and ozone simulations over Athens using in situ sensors combined with health indicators", European Aerosol Conference 2008, 24-29 August 2008, Thessaloniki, Greece.
 37. Katsavou, I., Krokida, M. and Ziomas, I., 2010.” Structural and mechanical properties of cement-bonded bauxite refractories in correlation with their production conditions and materials’ characteristics”, 14th European Conference on Composite Materials,7-10 June 2010, Budapest, Hungary.

Εθνικά Συνέδρια (με πλήρη πρακτικά)

 1. Zερεφός Χ., Ρεπαπής Χ., Ζιώμας Ι., (1980), "Ηλιακή-Γεωμαγνητική δραστηριότητα και το ολικό ατμοσφαιρικό όζον", 2ο Πανελλήνίο Συνέδριο Φυσικής.
 2. Αμανατίδης Γ., Ζερεφός Χ., Ζιώμας Ι., Κελέσης Α., Μπάης Α., (1986). Φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός της ολικής στήλης των αερίων ρύπων SO2 και NO2 στην ατμόσφαιρα της θεσσαλονίκης", 4ο Πανελλήνίο Συνέδριο Φυσικής .
 3. Αμανατίδης Γ., Μπάης Α., Παλιατσός Α., Ζερεφός Χ., Ζιώμας Ι., (1989). "Μακροχρόνιες Παρατηρήσεις αερίων ρύπων σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές της Ελλάδος", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής.
 4. Δ. Μελάς, Ι. Ζιώμας, Α. Μπάης, Χ. Ζερεφός, (1992), "Στατιστική κλάσεων ευστάθειας κατά Pasquill με εφαρμογή στην περιοχή Θεσσαλονίκης", 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1992.
 5. Μελάς Δ., Ζιώμας Ι., Πασχαλίδης Σ., Μπαλής Δ., Τζουμάκα Π., Ζερεφός Χ., (1994), "Ανάπτυξη του οριακού στρώματος και δομή του ανέμου στην περιοχή της Πτολεμαΐδας", 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μετεωρολογίας- Κλιματολογίας- Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη 29-30 Σεπ., 1994, 535-542.
 6. Δ. Μελάς, Ζιώμας Ι., Κιουτσιούκης Ι. και Ζερεφός Χ., (1996), “Συγκριτική μελέτη του πεδίου ανέμων στην περιοχή Αθηνών”, 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα 25-27 Σεπτεμβρίου, 1996.
 7. Ι. Ζιώμας, Τζουμάκα Π., Μπαλής Δ., Μελάς Δ. και Ζερεφός Χ., (1996), “Μελέτη της διασποράς ρύπων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών χρησιμοποιώντας το URBAN AIRSHED MODEL (UAM)”, 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα 25-27 Σεπτεμβρίου, 1996.
 8. Γ. Βοσυνιώτης, Δ. Ασημακόπουλος, Μ. Χριστόλης και Ι. Ζιώμας, (1997), “Χωροθέτηση δικτύου παρακολούθησης ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος σε αστική κλίμακα”, 5ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος Λέσβου, Σεπτ. 1997.
 9. Μ. Χριστόλης, Δ. Μπριλλάκη, Ν. Μανάλης, Λ. Βύρας, Ι. Ζιώμας, Κ. Ζωγράφος και Ν. Μαρκάτος, (1997), “Διαχείριση δικτύων παρακολούθησης ποιότητας ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος”, 5ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος Λέσβου, Σεπτ. 1997.
 10. Kourtidis K., I. Ziomas, C. Zerefos, A. Gousopoulos, D. Balis and P. Tzoumaka, (1998), “Aromatic hydrocarbons in Thessaloniki”, . 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μετεωρολογίας- Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 21-24 Σεπτεμβρίου 1998, Αθήνα.
 11. Simeonidis P., Proyou A., Ziomas I., (2002), “Emissions of Air Pollutants from the Road Transport Sector in Greece: Year to Year Variation and Present Situation”, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μετεωρολογίας- Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 2002, Ιωάννινα.
 12. Simeonidis P., Proyou A., Ziomas I., (2002), “Development of an Emission Inventory System from Transport in Greece”, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μετεωρολογίας- Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 2002, Ιωάννινα.
 13. Πούπκου Α., Συμεωνίδης Π., Λυσαρίδης Η., Πουσπουρίκα Ε., Yay O. D., Μελάς Δ., Ζιώμας Ι., Μπαλής Δ., Κοσμίδης Ε., Ζερεφός Χ. και Καζαντζίδης Α., (2004), "Εκτίμηση των εκπομπών αερίων ρύπων με σκοπό την μελέτη της επίδρασης των βιογενών εκπομπών στην περιφερειακή φωτοχημική ρύπανση στην περιοχή των Βαλκανίων",7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 28-30 Σεπτεμβρίου 2004, Λευκωσία, Κύπρος.
 14. Καραθανάσης Σταύρος και Ζιώμας Ιωάνννης, “Αξιολόγηση Τεχνικών Σύγκρισης των Μεθόδων Επίλυσης Συστημάτων Κανονικών Διαφορικών Εξισώσεων που Προκύπτουν από Προβλήματα Χημικής Kινητικής”, 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 2004.
 15. Μουστρής Κ. και Ι. Κ. Ζιώμας, “Χρήση Νευρωνικών Δικτύων για την Πρόβλεψη Δυσφορίας λόγω Υψηλών Θερμοκρασιών στην Ευρύτερη Περιοχή Αθηνών”, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μετεωρολογίας- Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, 24-26 Μαϊου 2006.
 16. ατσαβού Ι., Μπουκουβάλας Χ., Ζιώμας Ι. και Μαρίνος-Κουρής Δ., “Επίδραση των συνθηκών παραγωγής στις τελικές ιδιότητες πυρίμαχων υλικών”, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 2007.
 17. Ντεμίρη Σ., Μιχαηλίδης Π., Ζιώμας Ι. και Μαρίνος-Κουρής Δ., “Ανάπτυξη μοντέλου για την προσομοίωση των φαινομένων μεταφοράς θερμότητας κατά την έκθεση δεξαμενής αποθήκευσης σε εξωτερική πηγή θερμότητας”, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 2007.
 18. Κατσαβού Ι., Κροκίδα Μ. και Ζιώμας Ι., “Μηχανικές ιδιότητες πυρίμαχων υλικών ”, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 2009.
 19. Κατσαβού Ι., Κροκίδα Μ. και Ζιώμας Ι., “ Συσχέτιση των δομικών ιδιοτήτων πυρίμαχων υλικών με τις συνθήκες παραγωγής τους ”, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεραμικών, Αθήνα, 2009.

Παρουσιάσεις σε Διεθνή Συνέδρια

 1. Zerefos C., Ziomas I., Metaxas D., (1981). "Tethered balloon measurements of ozone fluxes in Kavala, Greece". Intern. Advanced Study Institute on Chemistry of the Polluted and Unpolluted Troposphere, H.Georgii & W. Jaeschke (Eds).
 2. Zerefos C., Bais A., Ziomas I., Paliatsos A., Amanatidis G., Tourpali C., (1989). "Review of trends in air pollutants in Greece". WMO Technical Conference on the Monitoring and Assessment of Changing Composition of the Troposphere, Sofia, Bulgaria.
 3. Contini S., Amendola A., Ziomas I., (1992). "Hazard Identification and accident frequency assessment procedures: Insights gained from a European Benchmark Exercise". European Safety and Reliability Conference '92, Copenhagen, Denmark, June 1992.
 4. Kourneta P., Ziomas I., Drogaris G., (1992). "Assessment of mitigation measures effectiveness for minimizing domino type accident propagation effects in storage tanks". European Safety and Reliability Conference '92, Copenhagen, Denmark, June 1992.
 5. Zerefos C.S., D. Balis, A.F. Bais, A. Papayannis, I.C. Ziomas, V. Karaouza and R.D. Bojkov, (1993), "Occurances of low total ozone episodes over the northern hemisphere", EGS XVIII General Assembly, Wiesbaden, Germany, 3-7 May, 1993.
 6. Rex., M., P.von der Gathen, N.R.P. Harris, E. Reimer, A. Beck, R. Alfier, B.M. Knudsen, I.S. Mikkelsen, M. Chipperfield, D. Lucic, M. Allaart, H. De Backer, G.O. Braathen, S. Reid, H. Claude, F. O’Connor, H. Dier, H. Fast, A. Gamma, M. Gil, M. Guirlet, E. Kyro, M. Rummukainen, Z. Litynska, B. Kois, G. Murphy, F. Ravegnani, C. Varotsos, J. Wenger, V. Yushkov, V. Dorokhov, C.S. Zerefos, D. Balis, I. Ziomas, (1995), “A lagrangian approach to separate stratospheric chemical ozone loss from dynamical effects: Results for the arctic winter ‘91 - ‘92 and ‘94 - ‘95 (Match), International Conference on Ozone in the Lower Stratosphere, Halkidiki, Greece, 15-20 May.
 7. Papayannis, B. Calpini, A. Bais, D. Balis, E. Durieux, L. Fiorani, L. Jaquet, I. Ziomas and C.S. Zerefos, (1995), "The role of urban and suburban aerosols on the solar UV-B spectrum", EGS XX General Assembly, Hamburg, Germany, 3-7 April 1995.
 8. Ziomas, I.C., D.S. Balis, K. Tourpali, C.S. Zerefos, A.F. Bais, C. Meleti, A. Papayannis, D. Melas, (1995), “Estimation of changes in the Diurnal peak UVB dose for significant ozone anomalies over the northern hemisphere”, International Conference on Ozone in the Lower Stratosphere, Halkidiki, Greece, 15-20 May.
 9. Rappengluck B., G. Jakobi, P. Fabian, P. Kalabokas, L. Vyras, I. Ziomas, (1995), “VOC measurements in the urban area of Munich and Athens”, XX General EGS Assembly, 3-7 April, Hamburg.
 10. Papayannis A., B. Calpini, A. Bais, E. Durieux, F. Fiorani, D. Balis, C. Zerefos and I. Ziomas, (1995), “The role of urban and suburban aerosols on the solar UV-B spectrum", XX General EGS Assembly, 3-7 April, Hamburg.
 11. Fabian P., Suppan P., Rappenglück B., Ziomas I., Klemm O., (1995), “Photochemical smog in the Athens Metropolitan Area”, International Workshop on Pollution, Santiago, Chile, 7. Nov. 1995
 12. Fabian P., Rappenglück B., Suppan P., Ziomas I., Klemm O., (1996), “The effect of the transportation sector on photochemical smog in Athens”, International Mobile Sources/Clean Air Conference, Munich, Germany, 19. Mar., 1996
 13. Rappenglück B., Fabian P., Kalabokas P., Viras L., Ziomas I., (1996), “Volatile organic compounds (VOC) and their contribution to the enhancement of photooxidants in the greater Athens area under Mediterranean climate conditions”, 9th Joint Conf. on the Applic. of Air Poll. Met. with the Air & Waste Manag. Assoc., 28 Jan.-2 Feb. 1996, Atlanta, Georgia.
 14. Suppan P., Ziomas I., Vyras L., Bartzis J.G., (1996), “Ozone and peroxyacetyl nitrate mixing ratios during MEDCAPHOT-TRACE”, 9th Conf. on the Applic. of Air Poll. Met. with Air&Waste Manag. Assoc., 28 Jan.-2 Feb. 1996, Atlanta, Georgia.
 15. Simeonodis P., G. Sanida, I. Ziomas and K. Kourtidis, (1998), «Α biogenic VOC emissions inventory for Greece», EGS XXIII 1998, 20-24.4.1998, Nice, France.
 16. Zerefos C.S, Fabian P., Isaksen I., Krueger B, Pommereau J-P., Hofzumahaus, A., Bais A.F, Balis D.S. ,Berntsen T., Blumthaler M. , Goutail F.5, Kosmidis E. , Kourtidis K., Kraus A., Kylling A., Marenco F. , Meleti C., Nunes-Pinharanda M. , Papayannis A., Rappenglueck B. , Santasecaria V., Schmitt R., Suppan P. , Tourpali K., and Ziomas I.C. (1998) Overview Of Results From PAUR Campaign, European Conference on Atmospheric UV Radiation, 29 June-2 July 1998, Helsinki, Finland.
 17. Balis D., A. Papayannis, E. Galani, F. Marenco, V. Santasecaria, I. Ziomas and C. Zerefos, (1998), "Two years lidar aerosol measurements at Thessaloniki, Greece", EGS XXIII 1998, 20-24.4.1998, Nice, France.
 18. Papayannis A., D. Balis, E. Galani, G. Ancellet, I. Ziomas and E. Kosmidis "Airborne ozone dial measurements over Greece on board the French ARAT airplane during the STAAARTE ‘96 campaign", (1998), EGS XXIII 1998, 20-24.4.1998, Nice, France.
 19. Balis D., E. Galani, K. Kourtidis, C. Zerefos, A. Papayannis and I. Ziomas, “Vertical and Horizontal Distribution Of O3, No, No2, Aerosols and J-No2 In The Troposphere (0-4 Km Asl) Over Eastern Mediterranean During Late Summer 1996”, (1999), EGS ΧΧVI 1999, 19-23 April, Hague, Netherlands.
 20. Kourtidis K., Zerefos C., Ziomas I and Balis D., “’A review of tropospheric ozone measurements over Eastern Mediterranean”, (2000), EGS XXV 2000, 25-28 April, Nice, France.
 21. Ziomas I. C., A.Proyou and P.Simeonides, (2002), “A Proposal for Air Pollution Abatement Measures during the 2004 Olympic Games in Athens”, 8th FECS Conference on Chemistry and the Environment, 31 Aug.-4 Sep., Athens.
 22. Poupkou, A., Symeonidis, P., Ziomas, I., Melas, D., Pouspourika, E., Balis, D. and Kosmidis, E., (2004), "Compilation of an emission inventory for the Balkan Region". GEIA/ACCENT Workshop on Surface Emissions. 23-25 June 2004, Paris, France.
 23. Poupkou, A., Symeonidis, P., Lisaridis, I., Melas, D., Ziomas, I., Pouspourika, E., Yay, O. D., Balis, D., Gerasopoulos, E., Papanastasiou, D. and Zerefos, C., (2005), "Performance evaluation of photochemical modeling over the Eastern Mediterranean". ACCENT Symposium on the Changing Chemical Climate of the Atmosphere, 12-16 September, Urbino, Italy.
 24. G. Tsaknakis, P. Kassomenos, A. Papayannis, I. Ziomas and A.G. Paliatsos, “Cluster analysis of air mass trajectories linked with high aerosol and ozone concentrations observed in the Greater Athens Area, Greece”, (2006), European Geosciences Union, General Assembly 2006, 2-7 April, Vienna, Austria. Geophysical Research Abstracts, 8, 01963, 2006.
 25. A. Papayannis, G. Tsaknakis, P. D. Kalabokas, I. Ziomas, G. Chourdakis, G. Georgousis, P. Zanis, and C. Tsamalis, “Systematic measurements of tropospheric ozone and aerosol vertical profiles using a combined RAMAN-DIAL system over Athens, Greece”, (2006), European Geosciences Union, General Assembly 2006, 2-7 April, Vienna, Austria. Geophysical Research Abstracts, 8, 01511, 2006.

Παρουσιάσεις σε Διεθνή και Εθνικά Ιατρικά Συνέδρια

 1. Sichletidis L., E. Daskalopoulou, I. Ziomas, I. Tsiotsios, D. Chloros, G. Isper, P. Georgouli, E. Vlahogiannis, Ch. Vamvalis (1993). “The effect of environmental pollution on children’s respiratory system in the area of Salonika”, 7ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1993.
 2. Σιχλετίδης Λ., Ε. Δασκαλοπούλου, Ι. Τσιότσιος, Δ. Χλωρός, Ε. Βλαχογιάννης, Ι. Ζιώμας, , Χ. Ζερεφός, Χ. Βάμβαλης (1994). «Η Επίδραση της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος στο Αναπνευστικό Σύστημα των Παιδιών», 9ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 1994.
 3. Sichletidis L., E. Daskalopoulou, I. Tsiotsios, D. Chloros, E. Vlahogiannis, I. Ziomas, Ch. Vamvalis (1994). “The effect of pollution on the respiratory system of children”, ERS Annual Congress, Nice, France, October 1994.
 4. Sichletidis L., E. Daskalopoulou, I. Tsiotsios, D. Chloros, E. Vlahogiannis, I. Ziomas, Ch. Vamvalis, Th. Pechlivanidis (1995). “The effect of pollution on the respiratory system of children”, American Thoracic Society International Conference, Seattle, Washington, May 1995.
 5. Σιχλετίδης Λ., Ε. Δασκαλοπούλου, Ι. Τσιότσιος, Α. Γαβριηλίδης, Δ. Χλωρός, Χ. Βάμβαλης, Κ. Μιχαηλίδης, Ι. Ζιώμας, , Χ. Ζερεφός, (1997). «Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο Λεκανοπέδιο της Εορδαίας: Επιπτώσεις στην Υγεία των Κατοίκων», 12ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 1997.
 6. Sichletidis L., E. Daskalopoulou, I. Tsiotsios, D. Chloros, I. Ziomas, Ch. Zerefos, K. Michailidis, T. Pechlivanidis (1997). “The effects of air pollution on the respiratory system of coal workers”, American Thoracic Society International Conference, San Francisco, California, May 1997.
 7. Sichletidis L., E. Daskalopoulou, I. Tsiotsios, A. Gavriilidis, D. Chloros, Ch. Vamvalis, C. Michailidis, I. Ziomas, Ch. Zerefos (1997). “Air pollution in Eordea Valley: The consequences on inhabitants health”, ERS Annual Congress, Berlin, Germany, September 1997.
 8. Sichletidis L., E. Daskalopoulou, I. Tsiotsios, D. Chloros, I. Ziomas, Ch. Zerefos, K. Michailidis (1997). “The effects of air pollution on the respiratory system of coal workers”, ERS Annual Congress, Berlin, Germany, September 1997.
 9. Σιχλετίδης Λ., Ε. Δασκαλοπούλου, Ι. Τσιότσιος, Δ. Χλωρός, Ι. Ζιώμας, Κ. Μιχαηλίδης, Σ. Μάρκου, Θ. Κωνσταντινίδης, (1997). «Η Επίδραση της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας στο Αναπνευστικό Σύστημα των Λιγνιτωρύχων», 9ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1997.
 10. Γαβριηλίδης Α., Ε. Δασκαλοπούλου, Ι. Τσιότσιος, Δ. Χλωρός, Κ. Μιχαηλίδης, Ι. Ζιώμας, , Χ. Ζερεφός, , Λ. Σιχλετίδης (1997). «Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο Λεκανοπέδιο της Εορδαίας: Επιπτώσεις στην Υγεία των Κατοίκων της Περιοχής», 9ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1997.
 11. Μπουσμπουκίλια Σ., Ε. Δασκαλοπούλου, Θ. Κωνσταντινίδης, Σ. Μάρκου, Ι Πέιος, Ι. Τσιότσιος, Δ. Χλωρός, Ι. Ζιώμας, , Λ. Σιχλετίδης (1997). «Ρινίτιδα και Βρογχικό Άσθμα στα Παιδιά της Πόλης της Καβάλας», 9ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1997.
 12. Sichletidis L., E. Daskalopoulou, I. Tsiotsios, A. Gavriilidis, D. Chloros, T. Pechlivanidis, Ch. Vamvalis, C. Michailidis, I. Ziomas, Ch. Zerefos (1998). “Air pollution in Eordea Valley: The consequences on inhabitants health”, American Thoracic Society International Conference, Chicago, Illinois, April 1998.
 13. Σιχλετίδης Λ., Ι. Τσιότσιος, Ε. Δασκαλοπούλου, Ι. Ζιώμας, Κ. Μιχαηλίδης, Α. Μπόζιου, Μ. Τζιώρου, Α. Αρζουμανίδου, (1999). «Επίδραση της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας στο Αναπνευστικό Σύστημα των Λιγνιτωρύχων», 10ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα, Δεκέμβριος 1999.
 
Επικοινωνία

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Τομέας ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού &
Ανάπτυξης Διεγασιών και Συστημάτων
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
157 80 Ζωγράφος, Αθήνα

Γραφείο: 325δ,
Κτήρια Χημικών Μηχανικών,
3ος όροφος

Τηλ: (0030 210) 7722358
Fax: (0030 210) 7723155
Email: ziomas@chemeng.ntua.gr
URL: http://lpad.chemeng.ntua.gr/ziomas