ΖΙΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καθηγητής ΕΜΠ
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Διευθυντής Εργαστηρίου Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών
English
 
 
 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1982 - 1984 Επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, του Τμήματος Φυσικής, του Α.Π.Θ.
1984 - 1986 Δόκιμος Αξιωματικός στην Αεροπορία
1986 - 1990 Λέκτορας του A.Π.Θ., στον Τομέα Φυσικής Εφαρμογών και  Περιβάλλοντος, του Τμήματος Φυσικής
1991 - 1997 Επίκουρος Καθηγητής του Α.Π.Θ., στον Τομέα Φυσικής Εφαρμογών και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Φυσικής
1997 - 2002 Αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Π.Θ., στον Τομέα Φυσικής Εφαρμογών και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Φυσικής
1998 - 1999 Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
2002 - 2007 Αναπληρωτής Καθηγητής, στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
2007 - ...  Καθηγητής, στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2004 - 2010 Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνας και Τεχνολογίας
2005 - 2010 Μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Περιβάλλοντος και Ηπιων Μορφών Ενέργειας
2008 - 2010 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
2005 - 2008 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
1993 - 2002 Μέλος του “Science Panel for Atmospheric Chemistry”, της 12ης Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Μέλος επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως εκπρόσωπος της 12ης και της 11ης Γενικής Διεύθυνσης
Μέλος επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως εκπρόσωπος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Παρακολούθηση της εφαρμογής της Οδηγίας SEVESO, σύνταξη της Οδηγίας ECO AUDIT)
Guest Editor στο περιοδικό “Atmospheric Environment”
Κριτής στα περιοδικά:
 
 • Atmospheric Environment
 • Journal of Geophysical Research
 • Geophysical Research Letters
 • Journal of Air and Waste Management Association
 • Environmental Technology
 • Environmental Pollution
 • Science of the Total Environment
 • Chemosphere
 • International Journal of Environment and Pollution
 • Global Nest
Κριτής – Αξιολογητής προτάσεων για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων
 • της Γενικής Διεύθυνσης Ερευνας και Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης (από το 1993)
 • της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (από το 1991)
 • του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (από το 2001)
 • του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (από το 2001)
Μέλος της European Association for the Science of Air Pollution  (EURASAP)
  Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
  Μέλος της Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρίας


 
Επικοινωνία

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Τομέας ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού &
Ανάπτυξης Διεγασιών και Συστημάτων
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
157 80 Ζωγράφος, Αθήνα

Γραφείο: 325δ,
Κτήρια Χημικών Μηχανικών,
3ος όροφος

Τηλ: (0030 210) 7722358
Fax: (0030 210) 7723155
Email: ziomas@chemeng.ntua.gr
URL: http://lpad.chemeng.ntua.gr/ziomas